سیاه آموزش اعتراض پرونده اعتراض دستگاه

سیاه: آموزش اعتراض پرونده اعتراض دستگاه تعزیرات حکومتی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار گوناگون «پوکمون»‌ها در دنیای واقعی را ببینید

گویا ژاپنی ها در همه چیز كارتونی عمل می كنند! جانور عجیبی كه می بینید نوعی روباه هست، البته نه از آن هایی كه مكار هستند و توی قصه ها راجع به ارزش شنیده ایم، بلك

«پوکمون»‌ها در دنیای واقعی را ببینید

«پوکمون» ها در دنیای واقعی را ببینید

عبارات مهم : طراحی

گویا ژاپنی ها در همه چیز كارتونی عمل می كنند! جانور عجیبی كه می بینید نوعی روباه هست، البته نه از آن هایی كه مكار هستند و توی قصه ها راجع به ارزش شنیده ایم، بلكه روباهی كه ژاپنی است و «ایناری» (Inari) نام دارد. این موجود غریب كه انگار از دل انیمیشن های ژاپنی در آمده گویا الگویی جهت طراحی «پوكمون» ها هم هست. بازی ای كه اخیرا طرفداران زیادی پیدا كرده و البته قربانی های زیادی هم گرفته….

وبسایت فردا

«پوکمون»‌ها در دنیای واقعی را ببینید

واژه های کلیدی: طراحی | طرفداران | اخبار گوناگون

«پوکمون»‌ها در دنیای واقعی را ببینید

«پوکمون»‌ها در دنیای واقعی را ببینید

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs